Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy mindennemű ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges.

Útlevél-ügyintézés

Magánútlevél igénylése 18 év feletti állampolgárok esetében

Magánútlevél igényléséhez elengedhetetlen a személyes megjelenés. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, továbbá ujjlenyomatai és aláírása elektronikus úton rögzítésre kerülnek.

Az útlevél magyarországi eljárási ideje 30 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét. Az útlevéleljárás a kézbesítésig körülbelül öt hetet vesz igénybe. A konzulátuson beadott kérelem esetében sürgősségi eljárásra nem nyílik lehetőség.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell kezdeményeznünk. Az állampolgársági vizsgálat gyakran egy évnél is tovább tarthat.

Magánútlevél 5 vagy 10 éves érvényességgel igényelhető. A kivételes esetekben kiadott második magánútlevél érvényességi ideje legfeljebb 2 év.

Útlevéligénylés során a benyújtandó dokumentumok a következők:

 • magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);
 • egyszerűsített honosítás keretein belül magyar állampolgárságot szerzett ügyfeleink esetében a honosítási okiraton kívül ajánlott a születési anyakönyvi kivonat, illetve a lakcímkártya bemutatása
 • érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány hiányában szükséges egy érvényes, fényképes, személyazonosításra alkalmas, hatóság által kibocsátott igazolvány bemutatása, amely a kérelmező jelenlegi nevét tartalmazza (például vezetői engedély, külföldi személyazonosító igazolvány, útlevél), ennek hiányában magyar születési anyakönyvi kivonat, illetve – házassági név viselése setén – házassági anyakönyvi kivonat.
 • amennyiben az útlevelet a kérvényező más névre igényli, mint a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa, abban az esetben a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat bemutatása is szükséges.

Magánútlevél igénylése 12-18 év közötti állampolgárok esetében

Kiskorúak esetében – az érintetten túl – szükséges a szülők vagy a gyám jelenléte.

A kiskorúak esetében az előző pontban leírtak mellett további feltételeknek is meg kell felelni, melyek az alábbiak:

 • kiskorúak (12-18 év között) esetében a szülők részéről szükséges a személyazonosság igazolására és az állampolgárság megállapítására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatása;
 • kiskorúak esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben kötelezően bemutatandó (amennyiben a honosítás után még nem áll rendelkezésre a magyar születési anyakönyvi kivonat, úgy a külföldi kibocsátású, a gyermek szüleinek nevét tartalmazó, lehetőleg nemzetközi formátumú anyakönyvi kivonat is megfelelő);
 • a kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet;
 • amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó belegyező nyilatkozattal rendelkezik. A beleegyező nyilatkozatot koinzulnak, tiszteletbeli konzulnak, vagy közjegyzőnek kell hitelesítenie;
 • abban az esetben, ha az egyik szülő tartózkodik csak Magyarországon, az Olaszországban élő szülő nyilatkozatot tehet, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy kiskorú gyermekük részére az útlevelet a másik szülő egyedül igényelje meg.

Magánútlevél igénylése a konzulátuson, 12 éven aluliak számára

12 éven aluli igénylők esetében nem szükséges az érintett jelenléte, amennyiben a szülők bemutatnak egy igazolványképet a kiskorúról.

12 éven aluli magyar állampolgár gyermek részére továbbra is lehetséges ujjnyomatot nem tartalmazó útlevél iránti igény benyújtása a külképviselet útján. Gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év.

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a kiskorú – különös tekintettel az újszülöttekre – külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése még nem került kezdeményezésre, úgy az útlevél-ügyintézést megelőzően ennek az ügyintézésnek az elindítása is szükséges.

Elveszett, ellopott, eltűnt okmányok bejelentése és azok pótlása – ideiglenes magánútlevél

Amennyiben magyar állampolgár külföldi tartrózkodása során azt tapasztalja, hogy valamely személyazonosításra alkalmas okmányát elvesztette, vagy azt eltulajdonították, ennek tényét be kell jelentenie a magyar hatóságok felé a visszaélések és a később jelentkező esetleges kellemetlenségek elkerülése végett.

Az elvesztés vagy eltulajdonítás tényéről minden esetben a területileg illetékes legközelebbi rendőrörsön kell feljelentést tenni, amely feljenetsésről kapott hivatalos dokumentumot a konzulátuson szükséges bemutatni.

Elveszett, vagy eltulajdonított okmány esetén a konzulátus ideiglenes magánútlevelet állít ki, amely okmány érvényessége a soron következő utazás függvényében kerül rögzítésre.

Az ideiglenes magánútlevél igénylésekor az érintett állampolgárnak az alábbi dokumentumokat kell bemutatnia:

 • kitöltött és aláírt olasz rendőrségi jegyzőkönyv;
 • amennyiben rendelkezésre áll, bármilyen fényképes okmány bemutatása;
 • útlevél kiállításának illetéke;
 • amennyiben rendelkezésre áll, annak igazolása, hogy az ideiglenes érvényességű okmány kiállítása valóban sürgős (például bajba jutott turista visszafelé útra szóló repülőjegye).

Az ideiglenes úti okmány jegyzőkönyvvel igazolt eltulajdonítás esetén ingyenesen kerül kiállításra, elvesztés esetén ára 30 Euró.

***

Személyazonosító igazolvány igénylése

2017. május 2-től Magyarország valamennyi külképviseletének konzuli osztályán lehetőség nyílik személyazonosító igazolvány igénylésére.

Személyazonosító igazolvány igénylése 14 év feletti állampolgárok esetében

Személyazonosító igazolvány igényléséhez elengedhetetlen a személyes megjelenés. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, továbbá ujjlenyomatai és aláírása elektronikus úton rögzítésre kerülnek. Külképviseleten csak magyar állampolgár nyújthat be állandó eSzig iránti kérelmet.

A Személyazonosító igazolvány magyarországi eljárási ideje 30 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét. A személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárás a kézbesítésig körülbelül öt hetet vesz igénybe. A konzulátuson beadott kérelem esetében sürgősségi eljárásra nem nyílik lehetőség.

A személyazonosító igazolvány kérelmezéséhez az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • Érvényes vagy egy évnél nem régebben érvényességét vesztett állandó magyar személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány (érvényes magyar útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély, továbbá a személyazonosság igazolására alkalmas, érvényes külföldi fényképes okmány);
 • Az előző pontban felsorolt dokumentum hiányában a kérelmező állampolgárnak be kell mutatnia a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, ha külföldön élő magyar állampolgár, valamint a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonatot és – adott esetben – a névviselés megállapítására alkalmas, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonatot.

Személyazonosító igazolvány igénylése 14 éven aluli állampolgárok esetében

A 14 év alatti kérelmező esetén mindkét szülőnek aláírásával hozzá kell járulnia a személyazonosító igazolvány igényléséhez. A szülőknek be kell mutatniuk a személyazonosításra alkalmas okmányaikat.

Ideiglenes személyazonosító igazolvány

Külképviseleten nem nyílik lehetőség ideiglenes személyazonosító igazolvány kérelmezésére.

Személyazonsító igazolvány elvesztése vagy eltulajdonítása

Amennyiben magyar állampolgár külföldi tartózkodása során azt tapasztalja, hogy utazási célból magával hozott személyazonosító igazolványát ellopták vagy eltulajdonították, a fentiek alapján nem nyílik lehetősége ideiglenes személyazonosító igazolvány igénylésére. Ebben az esetben a főkonzulátus csak ideiglenes úti okmányt tud kiállítani (lásd: útlevél-ügyintézés menüpont > elveszett, ellopott, eltűnt okmányok bejelentése és azok pótlása – ideiglenes magánútlevél bekezdés). Az elvesztésről vagy eltulajdonításról bejelentést kell tenni a magyar hatóságok felé a visszaélések és a később jelentkező esetleges kellemetlenségek elkerülése végett. Az elvesztés vagy eltulajdonítás tényéről minden esetben a területileg illetékes legközelebbi rendőrörsön kell feljelentést tenni, amely feljelentésről kapott hivatalos dokumentumot a konzulátuson szükséges bemutatni.

Személyazonosító igazolvány igénylésére csak a születés hazai anyakönyvezését követően kerülhet sor.

***

Vízum-ügyintézés

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a vízum-igényléséhez előzetes időpontfoglalás szükséges.

Főkonzulátusunkon 90 napot nem meghaladó tartózkodásra jogosító turista vízum igénylésére, illetve tartózkodási engedély átvételére feljogosító beutazó vízum igénylésére nyílik lehetőség.

Az igényelhető tartózkodási engedélyek típusai az alábbiak:

Javasoljuk, hogy kedves ügyfeleink a vízum-ügyintézéssel kapcsolatos részletes tudnivalók – különös tekintettel a bemutatandó támogató dokumentumokra – miatt keressék föl a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal honlapján, ahol magyar, angol és német nyelven tudnak tájékozódni:

 http://bmbah.hu/index.php?lang=hu

A vízum-ügyintézés díja – függetlenül az igényelt vízum típusától – 60 Euró.

***

Anyakönyvezési ügyintézés

Hivatalunkban külföldön történt házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, válás, születés, valamint haláleset hazai anyakönyvezésére, továbbá özvegyi családi állapot bejegyzésére, névváltoztatási kérelem előterjesztésére, lakcímnyilvántartásba történő felvételre és adatmódosításra nyílik lehetőség.

Kiskorú születésének hazai anyakönyvezése esetén mindkét szülő személyes megjelenése szükséges.

Külföldön kötött házasság és bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • Az érintettek személyazonosításra alkalmas okmányai (útlevél, személyazonosító igazolvány és amennyiben rendelkezésre áll, lakcímkártya);
 • külföldön történt anyakonyvi esemény kivonata hiteles magyar fordítással vagy nemzetközi formátumban (plurilingue / in formato internazionale);
 • a főkonzulátus által rendelkezésre bocsátott és a főkonzulátuson kitöltésre kerülő adatlap.

Külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • A szülők személyazonosításra alkalmas okmányai (útlevél, személyazonosító igazolvány és amennyiben rendelkezésre áll, lakcímkártya);
 • külföldi születési okirat hiteles magyar forsítással vagy nemzetközi formátumban (plurilingue / in formato internazionale);
 • a főkonzulátus által rendelkezésre bocsátott és a főkonzulátuson kitöltésre kerülő adatlap;
 • Amennyiben a gyermek házasságban született, a szülők előzetesen Magyarországon már beanyakönyvezett házassági anyakönyvi okirata.

Amennyiben a gyermek nem házasságban született, apai elismerő nyilatkozat kitöltése, valamint az anya részéről családi állapot igazolás bemutatása / kérvényezése szükséges!

Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • A haláleset anyakönyvezését kérelmező hozzátartozó egy személyazonosításra alkalmas okmánya (útlevél, személyazonosító igazolvány és amennyiben rendelkezésre áll, lakcímkártya);
 • amennyiben rendelkezésre áll, az elhunyt egy személyazonosításra alkalmas okmánya (útlevél, személyazonosító igazolvány és amennyiben rendelkezésre áll, lakcímkártya);
 • külföldön történt anyakonyvi esemény kivonata hiteles magyar fordítással vagy nemzetközi formátumban (plurilingue / in formato internazionale);
 • a főkonzulátus által rendelkezésre bocsátott és a főkonzulátuson kitöltésre kerülő adatlap.

A külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezése ingyenesen történik. Az apai elismerő nyilatkozat gyermekenként 35 Euróba kerül. A családi állpaot igazolás főkonzulátuson keresztül történő kérvényezése 30 Euróba kerül.

***

Közjegyzői tevékenység

Főkonzulátusunkon lehetőség nyílik előzetesen elkészített és bemutatott fordítás hitelesítésre, valamint hiteles fordítás készítésére.

Bemutatott fordítás hitelesítése

Magyarország milánói konzuljának magyar nyelvből olasz, angol és francia nyelvre, valamint olasz, angol és francia nyelvről magyar nyelvre készített fordítások hitelesítésére van jogosultsága, továbbá a felsorolt nyelvekből készített keresztfordítások hitelesítésére.

Az ügyintézéshez szükséges az érintett ügyfél személyazonosító okmányainak bemutatása.

Hiteles fordítás készítése

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét arra, hogy főkonzulátusunk csak profiljával összefüggő, közigazgatási jellegű fordítások elvégzését vállalja. Speciális szaknyelvi tudást igénylő fordításokhoz a főkonzulátus rendelkezésére álló fordító- és tolmácslistát, valamint az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda szolgáltatásait tudjuk ajánlani.

Az ügyintézéshez szükséges az érintett ügyfél személyazonosító okmányainak bemutatása.

Házassági engedély kiállítása („Nulla osta di matrimonio”)

Magyar állampolgár Olaszországban történő házasságkötését megelőzően az illetékes olasz önkormányzat a magyar állampolgártól minden esetben kéri annak igazolását, hogy a házasság megkötésének nincsen törvényi akadálya. Utóbbi igazolást a magyar állampolgár a főkonzulátuson igényelheti az alábbi dokumentumok bemutatásával:

 • személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, személyazonosító igazolvány és amennyiben rendelkezésre áll, lakcímkártya);
 • születési anyakönyvi kivonat
 • egy hónapnál nem régebbi családi állapot igazolás.

Amenniyben az egy hónapnál nem régebbi családi állapot igazolás nem áll rendelkezésre, vagy csak jelentős nehézségek árán szerezhető be, utóbbi a főkonzulátuson is igényelhető.

Elvált, vagy özvegy családi állapot esetén az utóbbiakat alátámasztó magyar kibocsátású dokumentumok bemutatása szükséges.

Egyéb, a főkonzulátuson intézhető közjegyzői típusú ügyintézés

Magánszemély aláírásának hitelesítése, másolat eredeti dokumentummal történő egyezésének hitelesítése, életbenléti igazolás kiállítása.

***

Jogosítvány-ügyintézés

Főkonzulátusunkon jogosítvány meghosszabbítására vagy cseréjére nem nyílik lehetőség.

Hivatalunk kizárólagosan magyar jogosítványok olasz jogosítványra történő konvertálásában tud segítséget nyújtani egy, a magyar jogosítvány-adatokat tartalmazó olasz nyelvű konzuli nyilatkozat kibocsátásával, amely nyilatkozatot az illetékes olasz hatóságok előtt szükséges bemutatni. A konzuli nyilatkozat kibocsátásához szükséges bemutatandó dokumentumok az alábbiak:

 • személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, személyazonosító igazolvány és amennyiben rendelkezésre áll, lakcímkártya);
 • a magyar kibocsátású jogosítvány, vagy utóbbi elvesztése / eltulajdonítása esetén rendőrségi jegyzőkönyv;
 • sajátkezűleg írt adatkezelési nyilatkozat az alábbi ténymegállapítással:

Alulírott _____________________ hozzájárulok ahhoz, hogy Magyarország milánói főkonzulátusa személyes adataimat jogosítvány-ügyintézés céljából kezelje. (dátum, aláírás)

***

Hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése

Főkonzulátusunkon lehetőség nyílik hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzésére, melynek igényléséhez a szükséges bemutatandó dokumentumok az alábbiak:

 • személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, személyazonosító igazolvány és amennyiben rendelkezésre áll, lakcímkártya);
 • A főkonzulátus által rendelkezésre bocsátott kitöltendő formanyomtatvány.

***

Konzuli nyilatkozat kibocsátása

Főkonzulátusunk konzuli nyilatkozattal az alábbi tényeket tudja igazolni:

 • Magyar állampolgárság;
 • családi állpoat
 • névviselési forma.

***

Születési anyakönyvi kivonat beszerzése

Főkonzulátusunkon lehetőség nyílik születési anyakönyvi kivonat beszerzésére, melynek igényléséhez a szükséges bemutatandó dokumentumok az alábbiak:

 • személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, személyazonosító igazolvány és amennyiben rendelkezésre áll, lakcímkártya);
 • A főkonzulátus által rendelkezésre bocsátott kitöltendő formanyomtatvány

***

Egyszerűsített honosítás

 

 Az Országgyűlés 2010. május 26-án elfogadta a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Ápt.) módosítását. Ennek értelmébenazon állampolgárok, akik 1920 és 1945 között Magyarország közigazgatási határainak módosulásai okán elveszítették magyar állampolgárságukat, visszaszerezhetik azt. Tekintve, hogy a magyar állampolgársághoz való jog a vérszerinti leszármazáson alapszik, jogosultak a magyar állampolgárságra az említett személyek leszármazottai is.

Az a nem magyar állampolgár honosítható (egyéni kérelemre) kedvezményesen, aki az alábbi követelményeknek megfelel:

 • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,
 • magyar nyelvtudását igazolja,
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban,
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Az állampolgársági kérelem külföldön Magyarország külképviseletein kezdeményezhető.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, stb.). Az egykori magyar állampolgárságot lehet bizonyítani anyakönyvi kivonatokkal, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolással vagy régi magyar okirattal (például egykori állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási, elbocsátási okirat, névváltoztatási okirat, korabeli magyar katonakönyv, útlevél, személyi igazolvány, munka- vagy cselédkönyv, lakcímbejelentő lap, illetőségi bizonyítvány, stb.). Az egykori magyar állampolgárság igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a családi ág végig követhető legyen. A magyar nyelvtudást a kérelmet átvevő és eljáró hatóságok fogják ellenőrizni.

A moldvai csángó magyaroknak nyilvánvalóan nincs olyan papírjuk, amely igazolná valamely ősük magyar állampolgárságát. Utóbbi közigazgatási nehézség kiküszöbölése érdekében a törvénybe az került bele, hogy elég a „magyarországi származás valószínűsítése.” Ez kifejezetten a csángókra vonatkozik, akik így igazolhatják a származásukat, például a felmenőik anyakönyvi kivonataival, ami mutatja, hogy a csángók által lakott területen magyarajkú falvakban éltek az őseik, illetve a római katolikus egyházi igazolás is elég a valószínűsítésben.

Amennyiben a család együttesen kívánja kérelmezni a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítás keretein belül történmő megszerzését, a kérelem egy igénylőlapon a kiskorú gyermekekre is kiterjeszthető.

Magyar személyazonosító okmányok igénylése

A személyazonosító igazolványra jogosult személyi kör tekintetében fontos változás, hogy 2016. január 1-jétől a külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak személyazonosító igazolvány igénylésére. A személyazonosító igazolvány igénylésének előfeltétele a magyar állampolgárság, tehát akkor lehet külön eljárásban igényelni a személyazonosító igazolványt, ha a kérelmező már magyar állampolgár (megkapta a honosítási okiratot és letette az esküt).

Magyar útlevél igénylésére szintén abban az esetben nyílik lehetőség, ha a kérelmező már magyar állampolgár (megkapta a honosítási okiratot és letette az esküt).

 A honosítási okirattal együtt a magyar állampolgár megkapja a lakcímet igazoló hatósági igazolványt is, amelyen szerepel a magyar személyazonosítója, illetve az a tény, hogy a magyar állampolgár, mint külföldön élő magyar állampolgár szerepel a magyar személyi- és lakcímnyilvántartásban.  

Az állampolgári eskü/fogadalom

A magyar állampolgárság mergszerzésének folyamata az esküvel vagy a fogadalommal zárul. A két jogi aktus tökéletesen egyenértékű, azonban a felekezeti semlegesség jegyében az állampolgár eldöntheti, hogy a jogi aktus végén kívánja-e kimondani az „isten engem úgy segéljen” formulát (eskü) avagy nem (fogadalom).

A kérvényező nem köteles a kérvény beadásának helyszínén esküt vagy fogadalmat tenni. Az eskü vagy fogadalom helyszínének módosítása egy alkalommal kérhető, legkésőbb az esemény kitűzött időpontját megelőző ötödik napon. Ez esetben az okiratot az ügygazda külképviselet továbbítja az eskütétel választott helyszínére.

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Kérelmezők a kérvény benyújtását megelőzően részletesen tanulmányozzák az egyszerűsített honosítási eljárás hivatalos tájékoztatási oldalát: http://www.allampolgarsag.gov.hu/